Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

«Бабаюртовские вести»

Республика Дагестан/Бабаюртовский район
7 апреля 2020, вт 2020.04.07 11:53:37
16+

«Бабаюртовские вести»

Къумукъ тил

Тылда къурч загьматы булан Уллу Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдыргъан

13.03.2020 12:51
Бу йыл бизин халкъ Уллу Уьстюнлюкню байрамын 75-нчи керен къаршылажакъ. Арадан 75 йыл гетсе де, Уллу Уьстюнлюкню гюню бизин пачалыкъда лап да сыйлы, лап да агьамиятлы, лап да даражалы милли байрам деп санала. Неге тюгюлде, бизин халкъ Уллу Уьстюнлюк учун 50 миллион адамны жанын къурбан этген.
13.03.2020

Эсгергенде эсге геле заманлар

Балики, мен 25 йылны узагъында «Мол тюшюм учун» деген район газетибизни редакциясын экинчи ожагьым, ону коллективиндегилени уланкъардашларым ва къызардашларым йимик гёрюп, олагъа исинип къалгъаныма буса ярай, оланы чакъ-чакъда тюлюмде эсгерегенимден къайры, тюшюмде де гёрюп чыгъаман. Мен гьалиде юрекде даимде олар буланман, иш ёлдашларымны кёп эсгеремен.
13.03.2020

Ол Ватан учун жан берген

Бабаюртлу Къачакъам Адиловну уланы Салагьдин 1938-нчи йыл Совет Армияны сыдраларына чакъырыла.
13.03.2020

Оьтген гюнлени эсге алып

Бу йыл мени яшавумда уьч тюрлю белгили агьвалат болма герек. Январь айда магъа 80 йыл битди, апрель айда бизин район газетге 85 йыл бите, сонг буса гьар ожакъгъа къайгъы да, шатлыкъ да гелтирген Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъын къаршылажакъбыз.
13.03.2020

Уьстюнлюкге къошум этгенлер арабызда яшай

Гьар заман давну йылларын, Уьстюнлюкню гюнюн эсге алсакъ, давну йылларында эл учун, оьз Ватаны учун азиз жанын аямагъан аталар гёз алгъа гелип токътай.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.